Belastingconsulenten/ belastingadviseurs in de regio Friesland

Accelent BV


Biensma 31 9001 XZ Grou

: 0566 - 621337: 0513 - 417766: 0566 - 622813:

wijzigen gegevens

Accountants Adviesgroep


Gedempte Vaart 14 9231 AV Surhuisterveen

: 0512 - 362445: 0512 - 361164:

wijzigen gegevens

Boersma Adviseurs


De Rijlst 8 8521 NH Sint Nicolaasga

: 0513 - 434048: 0513 - 434272:

wijzigen gegevens

G. de Raad / administraties


Easterbuorren 86 9212 RB Boornbergum

: 0512 - 541585:

wijzigen gegevens

J G Bronkhorst


It Vegelinskampke 11 8491 PD Akkrum

: 0566 - 601499: 0566 - 602714:

wijzigen gegevens

Smids en Schakel Accountants


Balthasar Bekkerwei 74 8914 BE Leeuwarden

: 058 - 2130305: 058 - 2157650:

wijzigen gegevens

Tóth Belastingadvies


Francois HaverSchmidtwei 2 8914 BC Leeuwarden

: 06 - 25356418: 058 - 2561176:

wijzigen gegevens

Van der Woude Adviesbureau


Schoterlandseweg 26 8414 LW Nieuwehorne

: 0513 - 541930: 0880 - 102030: 0513 - 542857:

wijzigen gegevens

Vellinga Belastingadviseurs


Voorstreek 103a 8911 JM Leeuwarden

: 058 - 2650470: 058 - 2671967:

wijzigen gegevens

Vijverstra Belasting Adviesbureau


Reidklyster 30 9254 JX Hurdegaryp

: 0511 - 476400: 0511 - 476420:

wijzigen gegevens

KPMG Meijburg & Co


Lange Marktstraat 14 8911 AD Leeuwarden

: 058 - 2948600: 058 - 2124056:

wijzigen gegevens

Net-Account


Nieuwstraat 30 8441 GD Heerenveen

: 0513 - 681632: 0513 - 681494:

wijzigen gegevens

Van der Veen & Kromhout


Postbus 55 8400 AB Gorredijk

: 0513 - 468468: 0513 - 468490:

wijzigen gegevens

Wieren & Vellinga


Zuiderschans 4 9101 PZ Dokkum

: 0519 - 228150: 0519 - 228160:

wijzigen gegevens

Accountancy & Belastingen Brouwer


De Ryp 8 8658 LL Greonterp

: 0515 - 579469

wijzigen gegevens

Advies & Administratie Accent


Siriusweg 7 8938 BB Leeuwarden

: 058 - 2661121: 06 - 10531599: 058 - 2668567

wijzigen gegevens

Assessor Administratiekantoor


Noorderbalgen 3 8862 DW Harlingen

: 0517 - 234908: 06 - 46542005

wijzigen gegevens

Brouwer & Buwalda


Douwe Egberts Plein 4A 8501 AB Joure

: 0513 - 417766: 0513 - 413418

wijzigen gegevens

Brouwer & Buwalda


Walperterwei 41 8731 CD Wommels

: 0515 - 430096: 0515 - 434988

wijzigen gegevens

Eleazar Administatiekantoor


Boorn 20 9204 BA Drachten

: 0512 - 538200: 0512 - 538280

wijzigen gegevens

Fiscad Advisering en Begeleiding BV


Hegedyk 64 8404 GC Langezwaag

: 06 - 51110623: 0513 - 689203

wijzigen gegevens

G de Wolff Administratiekantoor


Tuinen 37a 8911 KC Leeuwarden

: 06 - 31471614

wijzigen gegevens

GIBO Groep Accountants en Adviseurs


Oostergoweg 1B 8911 MA Leeuwarden

: 058 - 2848200: 0512 - 583131: 058 - 2848201

wijzigen gegevens

H Bouma Bergum


Mr. W M Oppedijk van Veenweg 22G11 9251 GA Burgum

: 0511 - 463635: 0511 - 463581

wijzigen gegevens

H H Bakema Administratiekantoor


Kattebos 69 8446 CP Heerenveen

: 0513 - 628604: 0513 - 645590

wijzigen gegevens

J M Wesselink Administratie- en Belastingadvieskantoor


Ytsjesan 47 8939 DN Leeuwarden

: 058 - 2802292: 058 - 2802292

wijzigen gegevens

Laanstra & Roersma


Skilpaed 11 9036 MH Menaldum

: 0518 - 451261: 0518 - 451279: 0518 - 451685

wijzigen gegevens

Libbenga MKB Advies


It Heechhout 10 8831 ZR Winsum

: 0517 - 341796: 0517 - 342501

wijzigen gegevens

Locht Consultancy


Sylsterhoeke 18 9012 DW Raerd

: 0566 - 600414: 0566 - 840082

wijzigen gegevens

M Mulder Adviesbureau Buitenlandse Belastingplicht


Koperslagersstraat 32 8601 WL Sneek

: 0515 - 444499: 0515 - 444460

wijzigen gegevens

Marion Duran Finance


Mandewyk 29 9243 JX Bakkeveen

: 06 - 42781262

wijzigen gegevens

Mr N A Veninga FB


Kraalheide 8c2 9202 PB Drachten

: 0512 - 546635

wijzigen gegevens

SWH Bedrijfsadviseur


De Warren 21 8701 GW Bolsward

: 0515 - 580504: 0515 - 580940

wijzigen gegevens

A van de Galiën


Reinaard 15 9285 RT Buitenpost

: 0511 - 453646

wijzigen gegevens

Accountantskant Vries & Everts


A van der Meulenstraat 12 9271 BL Zwaagwesteinde

: 0511 - 443840: 0511 - 442667

wijzigen gegevens

Bandstra Administratie- & Belastingadviesburo


Rotstergaastweg 32a 8452 LA Nieuweschoot

: 0513 - 650310: 0513 - 650490

wijzigen gegevens

D Laverman Administratiekantoor


Gerben van Tuinenstraat 41 9079 MH Sint Jacobiparochie

: 0518 - 491243: 0518 - 491243

wijzigen gegevens

E Kooi Administratiekantoor


Kerkstraat 17 9291 CA Kollum

: 0511 - 452323: 0511 - 452121

wijzigen gegevens

E R de Witte Belastingadviseurs BV


De Wal 5b 9269 RA Veenwouden

: 0511 - 477883

wijzigen gegevens

Elzinga Belastingadviesbureau


Kerkstraat 47 8701 HR Bolsward

: 0515 - 577239: 0515 - 576052

wijzigen gegevens

Eringa & Meijer Belastingadviseurs


Willemskade 19 8911 AX Leeuwarden

: 058 - 2136262: 058 - 2131645

wijzigen gegevens

Foreign Assistance Line


Ald Feart 2 9283 XA Surhuizum

: 0512 - 352846: 0512 - 352847

wijzigen gegevens

H A M van der Veen Accountantskantoor


Lindenlaan 6 8603 BZ Sneek

: 0515 - 413278

wijzigen gegevens

H Welling BV Administratiekantoor


Markt 60 9251 JS Burgum

: 0511 - 462025: 0511 - 461602

wijzigen gegevens

Heerema Belastingadviseurs BV


Flevo 82 9204 JR Drachten

: 0512 - 541061: 0512 - 541067

wijzigen gegevens

Deel deze pagina via:

Deel deze pagina op Facebook Deel deze pagina op Google+ Deel deze pagina op Twitter

Bedrijven per regio: